0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  1. H υπ` αριθ. 1045/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία έγιναν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί και τα αιτήματά μας, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί αμετάκλητα διεθνής διαγωνισμός ως μη νόμιμος.

 

  1. Η υπ` αριθ. 7189/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία δικαιώθηκε αμετάκλητα η εντολέας μας (ανώνυμη εταιρία), αφού η ΔΕΗ ΑΕ, υποχρεώθηκε να την ηλεκτροδοτεί με τιμολόγιο βιομηχανικού ηλεκτρικού ρεύματος.

 

  1. Η υπ` αριθ. 132/2000 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατίας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της αντιδίκου μας (ανώνυμη εταιρία) με αίτημα την απαγόρευση υπογραφής συμβάσεως, σε ανάδοχο διεθνούς διαγωνισμού του Ν. 2597/1997 για την προστασία των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 

  1. Η υπ` αριθ. 1/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα του εντολέα μας, αναφορικά με θέματα καταδολίευσης δανειστών επί πτωχεύσεως.

 

  1. Η υπ` αριθ. 3054/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατίας, με την οποία κρίθηκαν θέματα προστασίας περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας-Μελέτη περιβαλλοντογικών επιπτώσεων.

 

  1. Η υπ` αριθ. 1064/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκαν θέματα αναφορικά με την ερμηνεία και εκπλήρωση δανειακών συμβάσεων, με συμφωνηθέν επιτόκιο πέραν του νόμιμου.

 

  1. Άρθρο του Νικολάου Σιάρκου στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», κατά το έτος 2006, με θέμα «οι νέοι Δικαστές, απαιτούμενα προσόντα και προβληματισμοί κατά την απονομή της δικαιοσύνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *