ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

Στους τομείς ενασχόλησής μας συμπεριλαμβάνονται, επίσης, ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο, όπως φορολογικά ζητήματα, υποθέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Yποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Σύνταξη δημόσιων συμβάσεων που προκύπτουν από δημόσιους διαγωνισμούς (Δημόσιο, ΟΤΑ, Περιφέρειες), ένδικη προστασία σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, τη σύνταξη και εκδίκαση αγωγών κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ (ΟΤΑ, Δημόσια Νοσοκομεία, ΙΚΑ κλπ), σε περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεων και σε περιπτώσεις παράνομου αποκλεισμού διαγωνιζομένου.