ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύσταση, λύση και συγχώνευση εταιριών όλων των εταιρικών μορφών που προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο (προσωπικές, αφανείς, κεφαλαιουχικές). Την κατάρτιση όλων των μορφών εμπορικών συμβάσεων και συμβάσεων franchising, την κατοχύρωση ημεδαπών και διεθνών σημάτων. Αναλαμβάνουμε, επίσης, τη δικαστηριακή επιδίωξη και είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων. Υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου, υποθέσεις προστασίας καταναλωτή και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρυθμίσεις εταιρικών χρεών προς Τραπεζικά Ιδρύματα.