Η Αικατερίνη Τσαντίκου γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων:

1.στο Εργατικό Δίκαιο (Νομική Σχολή Αθηνών) και

2. στο Αστικό Δίκαιο (Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Εξειδικεύεται σε θέματα Εργατικού, Πτωχευτικού δικαίου και Αστικού Δικαίου. Διαθέτει επίσης εμπειρία σε ζητήματα Διοικητικού δικαίου.

Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και ισπανικής γλώσσας και της αντίστοιχης νομικής ορολογίας.