Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το έτος 1995.

Εξειδίκευση στο Αστικό, Εμπορικό και Εταιρικό δίκαιο, καθώς και σε ποινικά- οικονομικά εγκλήματα. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος στις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες: DROMEAS ΑΕ, OLYMPIC CATERING AE, KΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ, Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδας (2002-2006), Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (2010-2011), Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2009-2011).

Έχει μεγάλη εμπειρία σε νομικά θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία, μετατροπή, συγχώνευση και λύση Εταιριών.

Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία στην εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων franchising, επαγγελματικών μισθώσεων και συμβάσεων τεχνικών έργων.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ένδικη προστασία συμμετεχόντων σε Δημόσιους Διαγωνισμούς, καθώς και στην κατάρτιση Διοικητικών και Δημοσίων Συμβάσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην αναιρετική διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου σε υποθέσεις που αφορούν τους παραπάνω τομείς του Δικαίου.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και παρατηρήσεις σε νομικά περιοδικά.